00 31 6 53 70 23 56 keurmerk@planetbox.nl

Keurmerk Lichaamswerk

klachten over practitioners

 

Hoe worden klachten over practitioners behandeld?

Fase 1 Klachtbemiddeling

In fase 1 dient een cliënt een klacht in bij de stichting (klacht@keurmerklichaamswerk.nl) die een klachtbemiddelaar toewijst. De bemiddelaar probeert overeenstemming te bereiken tussen de klant en de practitioner. Voor zowel de klant als de practitioner zijn er kosten verbonden aan klachtbemiddeling.

Aanvragen klachtbemiddeling

Fase 2 Geschilbehandeling

Ook kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. Deze hoort beide partijen en doet vervolgens een uitspraak. Ook aan deze fase zijn kosten verbonden. Fase 1 kan worden overgeslagen, als de klant geen bemiddeling wil, maar een uitspraak van de klachtencommissie.

Leden van de klachtencommissie zijn: Wendy Rijcken-van Eck (voorzitter), Jessica Jobse (lid), Dhyan de Bruijn (lid) en Kaya Jiwan (lid).

Aanvragen geschilbehandeling (klachtformulier)

Klachtenreglement

Op beide fasen is het Klachtenreglementt van toepassing. Zie ook Tarieven en betalingsvoorwaarden.