00 31 6 53 70 23 56 keurmerk@planetbox.nl

Keurmerk Lichaamswerk

code voor Practitioners

 

Vereisten voor geregistreerde practitioners

In de Code voor Practitioners staat aan welke eisen gecertificeerde/geregistreerde practitioners moeten voldoen.

Levels

De Code kent drie levels:

Level 1 is het basislevel waaraan elke practitioner moet voldoen.

Level 2 bevat modules waaruit de practitioner een keuze kan maken.

Level 3 betekent, dat er een audit wordt uitgevoerd in de praktijk van de pratitioner.

Versies

De Code kan op basis van nieuwe inzichten of maatschappelijke ontwikkelingen elk jaar worden aangepast. Er ontstaat dan een nieuwe versie van de Code. Een practitioner is altijd gecertificeerd volgens een bepaalde versie van de Code.

Code voor Practitioners KTSL versie 1.2