00 31 6 53 70 23 56 keurmerk@planetbox.nl

Keurmerk Lichaamswerk

Audits

 

Audits voor practitioners op level 3

Auditproces

Om level 3 te behalen wordt een audit uitgevoerd in de praktijk van de practitioner door een auditor. Het auditproces begint bij de aanvraag van de practitioner om tot level 3 te worden toegelaten. De auditor maakt vervolgens een afspraak met de practitioner en komt bij de practitioner op bezoek in zijn of haar praktijk.

De auditor beoordeelt de praktijkruimte en een sessie met een ‘cliënt’. Er wordt zowel gekeken naar de communicatie met de cliënt voor, tijdens en na de sessie.

De auditor maakt een concept rapport op. De stichting stuurt het eindrapport naar de practitioner. Hierin staat of de practitioner in voldoende mate aan de criteria voldoet, of dat er sprake is ven verbeterpunten die al of niet een controle-audit moet plaatsvinden. In het uiterste geval wordt de practitioner nog niet toegelaten tot level 3.

Auditcriteria

Tijdens de audit wordt de practitioner ge-audit aan de hand van auditcriteria (‘checklist’) om de beoordeling zo objectief mogelijk te laten verlopen. Deze criteria vormen de basis voor de audit en het auditrapport. De auditcriteria staan in de Code voor Practitioners.

Auditreglement

Voor het auditproces is een reglement opgesteld. Dit reglement is zowel van toepassing voor de auditor als voor de practitioner.

Auditors

Er hebben zich verscheidene kandidaten beschikbaar gesteld voor de rol van auditor. Het zijn allemaal ervaren practitioners. In het begin van 2020 zullen zij worden opgeleid tot auditor.

Auditkader

In het Auditkader is het bovenstaande uitgebreider beschreven.