00 31 6 53 70 23 56 keurmerk@planetbox.nl

Keurmerk Lichaamswerk

Wet Seksuele Misdrijven

 

Nieuwe wetgeving in voorbereiding

 
Nieuwe wetgeving

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nieuwe wetgeving in voorbereiding over de strafbaarheid van seksuele misdrijven.

Het oude artikel 249 lid 2 van het wetboek van strafrecht wordt vervangen door artikel 244 lid 1b en 1c. Op basis van artikel 249 lid 2 zijn recent tantramasseurs veroordeeld.

De nieuwe concept wettekst luidt: Hij die werkzaam is in een penitentiaire inrichting, een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden of een instelling voor gezondheidszorg of maatschappelijke zorg en die met een persoon die in die inrichting of instelling is opgenomen of wordt behandeld seksuele handelingen verricht of werkzaam is in de gezondheidszorg of de maatschappelijke zorg en die met een persoon die aan zijn hulp of zorg is toevertrouwd seksuele handelingen verricht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Dit betekent, dat lichaamswerk waarbij seksuele handelingen in de zorg strafbaar waren en blijven.

Het ministerie heeft voor de tweede keer de gelegenheid gegeven tot consultatie.

Graag hebben wij gebruik gemaakt van de gelegenheid tot reageren op het wetsvoorstel door middel van een brief. Wij stellen voor om in de wet als extra criterium toe te voegen, dat er sprake moet zijn van misbruik bij seksuele handelingen in de zorg wil er sprake zijn van strafbaar handelen.

Verder stellen wij voor om in de memorie van toelichting te vermelden, dat er lichaamswerkers zijn die zorg verlenen waarbij er sprake is van seksuele handelingen.

Tot slot stellen wij voor om in de memorie van toelichting voor het begrip zorg aan te sluiten op de Wkkgz.