00 31 6 53 70 23 56 keurmerk@planetbox.nl

Keurmerk Lichaamswerk

Aanvragen geschilbehandeling

 

Klachtformulier. Vraag om een uitspraak van de klachtencommissie.

Uw gegevens als cliënt/klager:

Gegevens van de lichaamswerker:

Uw klacht. Volstaan kan worden met een beknopte beschrijving. Gebruik de bijlagen voor een meer uitgebreide beschrijving van het voorval.

Datum of periode waarin het voorval zich heeft voorgedaan:

Eventuele bijlagen:

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring: